JÄRFÄLLA BRODERIResearch, mönster och broderi:
För publicering av namn erfordras
godkännande av berörda personer.
Görvelns slott:
Från 1300-talet. Fasaderna klädda
med sandsten från Gotland.
I slottsparken finns bl.a. ett arboretum med ca 150 främmande träd. Slottet ägs av Järfälla kommun.
Brukets skidbacke:
Namnet Bruket härrör från
tegelbruket som uppfördes
i mitten av 1700-talet.
1970 byggdas en lift och backen
her höjts under hand.
Skidbacken drivs av Järfälla Fritidscenter och Järfälla Alpina Klubb.
Görvelns Griftegård med Pilgrimskapellet:
Pilgrimskapellet stod klart 1977 och invigdes samma år av biskop Ingmar Ström. En 300m lång "vattenväg" som med en fallhöjd på 40 m rinner genom 11 vattenfall.
Carl von Linné 1707 - 1778:
Carl von Linné besökte 1731 holmen Koffsan och dess sjökrog. Under en halv timme inventerade han alla växter och skapade Flora Kofsöniensis. Kroggrunden grävdes ut 1993. FyndenBl.a. kritpipor finns för beskådande på Jakobsbergs bibliotek.
Hummelmora hage:
Populärt utflyktsmål.
Ädellövsskog rik flora och
betesmark för får.
Sandviks gård:
Namnet från 1600-talet. Bebyggelsen från 1775. Under 1800-talet var Sveriges första stadsminister Louis de Ger ägare.
Viksjö Golfklubb:
Viksö Golfklubb övertog Fjällens gård 1969. Golfbanan har 27 hål och vid 10:e hålet finns en fin runhäll med inskriften "Sven lät rista runorna efter Torbjörn sin broder.
Viksjö centrum:
Viksö centrum invigdes 1970.
Intill affärscentrum ligger Viksjö kulturhus  med teaterlokal bibliotek utställningshall konferenslokaler mm.
Viksjö kyrka:
Kyrkan invigdes av biskop Caroline Krook i juni 2005. Arkitekter Anders och Pontus Pyk.
Vandringskyrkan:
Kyrkan flyttades till Viksjö 1971 från Barkarby. Arkitekt Rolf Berg.
Mälarängen:
Mälarängen blir ett lugnt bostadsområde i Bullerbyanda. Klart under 2008.
Viksjö gård:
Nuvarande huvudbyggnad uppfördes i börgan av 1700-talet. Nuvarande ägare Stockholms Läns Landsting.
Fasteboskolan:
Från 1972. På gården står  draken Ofelia en skulptur att leka i, höjd 4.6m och 13m lång.
Stora Lund:
Torpet troligen från 1700-talet.
Torpet förstördes av brand 1976.
Rapsvägen:
År 1966 började man bygga i Viksjö. Området Skördevägen-Slåttervägen
var första området.

VÄSTRA JÄRFÄLLA
MOTIV FRÅN GÖRVÄLN & VIKSJÖ