JÄRFÄLLA BRODERI

ÖSTRA JÄRFÄLLA
MOTIV FRÅN JAKOBSBERG

Research, mönster och broderi:
För publicering av namn erfordras
godkännande av berörda personer.
Kvarnen:
På Kvarnbacken byggdes den första kvarnen ca 1780. Ny kvarn byggdes 1841 och den var i bruk till 1926. Kvarnen har brunnit ner 1980, 1997 och 12/7 2005.
På kvarnbacken ordnas midsommarfirande varje år.
Tegelstugan:
Tegelbruket låg vid Vibble. Till torpet hörde åker och äng, men till extraknäck drev man krog i smyg, utan officiellt utskänkningstillstånd. Tegelstugan var bebodd till 1860-talet.
Rik-Olas dräng:
Enligt en gammal sägen gömde Vibblebonden Ola (Rik-Ola) under Karl XII:s tid sin förmögenhet i ett stenröse en bit från gården. Rik-Olas dräng råkade hitta skatten och försvann med den.
Spånga Järfälla Bygdedräkt:
Dräktens utseende har rekonstruerats efter en dräkt funnen på Akalla gård år 1889.
Runstenen:
På runstenen vid folkhögskolan är ristat:"Gunvor och Kättelfrid läto resa stenen, Holmsten och Holme reste stenen efter Frösten."
Jakobsbergs gård folkhögskolan:
Jakob Lilliehök af Fårdala ärvde 1642 de tre gårdarna i Vibble by. Han var då nio år gammal. Han gifte sig 1657 med Britta Cruus af Gudhem. Hon fick då Vibble i morgongåva. När Jakob dör ett halvår senare, låter Britta Säteriet kallas Jakobsberg Efter den döde maken.
       Gården såldes 1919 till fil dr Karl Petander, som
       samma år startade Jakobsbergs Folkhögskola.
Jakobsbergs centrum:
Centrum blev galleria 1992. År 1993 utsågs Jakobsbergs Centrum till årets Köpcentrum och erhöll 1995 International Council of Shopping Centers pris för bästa ombyggnad i Europa.
Gatubild Jakobsbergs centrum 1970:
Jakobsbergs Centrum invigdes 1962.
Gamla Brandstationen:
Den kombinerade Polis- och Brandstation låg vid Sturevägen och invigdes 1946. Den hade då kostat 157377,84Kr! Både polisen och brandkåren flyttade ur huset på 1960-talet.
Torpet Hammaren:
1600- talstorpet Hammaren blev efter Karl XII krigen ryttarboställe. Kommunens första pensionärshem Hammargården byggdes 1951.
Jakobsbergs station:
Stationshuset byggdes 1876, samma år som järnvägen Stockholm-Köping invigdes.
Bananhusen:
Bananhusen byggdes 1968-69.
Aspnässkolan:
Omkring 1845 började undervisningen i skolan för ca 30-40 elever. Sedan har det varit om- och tillbyggnad flera gånger. Senast 1961 då tillkom paviljonger.
Rocksta:
Det första skriftliga belägget är från 1538. Rocksta var frälsegård fram till 1580, då gården drogs in till kronan. På 1690-talet blev gården frälsegård igen när Nils Hägerflycht köpte gården och lade den under sitt säteri Hägerstalund.
Stallet Säby gård:
Stallet byggdes omkring 1800. 1939 gjordes det om till militärförläggning och matsal. Senare har det byggts om till ridskola.
Säbysjön:
Säbysjön föddes för mellan 3000-3500 år sedan. Dessförinnan var sjön en havsvik. Sjön kallades först Åhlsjön efter ålsta by. Säbysjön är känd för sitt rika fågelliv, och många fågelskådare besöker ofta sjön.
Säby gård:
Kortfattat:
Namnet Säby möter oss första gången 1408, då Peter Torstensson återbetalat det "half facute öre jordh" som han pantförskrivit tidigare. Säby blev frälsegård 1538. Huvudbyggnaden uppfördes 1654-1656. År 1754 räknades Säby som Järfällas finaste gård. Järfälla kommun är Säbys ägare sedan 1970. Husen är byggnadsminnesförklarade.