JÄRFÄLLA BRODERIET

NORRA JÄRFÄLLA
MOTIV FRÅN KALLHÄLL & STÄKET
Stäketborg:
Från sent 1600-tal
Krog under 1800-talet
Handelsbod under 1900-talet.
Nu privatbostad.
Järnvägsbron nya:
Togs i bruk 2001

Almarestäket
Brovaktarhuset:
Från 1927
Brovakten sköter även bron
i Erikssund. Flyttad från Södertälje
ULVSÄTTRA BYGDEGÅRD
ULVSÄTTRA BYGDEGÅRD
Bonäs:
Från tidigt 1900-tal.
????:
???
Ängsjö:
Huvudbyggnaden från sent 1800-tal
Friluftsområde.
Ulvsättra Gård:
Från tidigt 1800-tal.
Bygdegård med bagarstuga
Kallhäll järnvägsstation:
Järnvägen kom 1876 och första
stationsbyggnaden klar 1907
inför Bolinders hitflyttning.
S:t Lukas kyrka:
Ingvar Ström invigde kyrkan
1977 som ligger där
ungkarlshotellet låg.
Ungkarlshotellet:
Ungkarlshotellet byggdes 1927
av Bolinders för ensamstående
ungkarlar.
Bolinders fabriker:
Från 1907. Driften pågick i
Bolinders regi till 1956,
och Svenska Maskinverken
övertog verksamheten.
Främst småföretag verkar i de
byggnadsminnesskyddade lokalerna.
Byxfickstorget:
Byxfickstorget är en del av
nuvarande Gjutarplan.
Karlar som hämtade vatten
ur pumpen, tog en pratstund
sågs med händerna i byxfickan.
Basvillan:
Basvillan och Glasvillan är kvar av
Bolinders ursprungliga arbetarbostäder
från 1909 - 1913.
Det är basvillan som broderats.

Walls Kiosk:
Från valborgsmässoafton 1937
drivs inom samma familj.
Populär kiosk som tidigare även
inrymde caférörelse.
Ulvsättra Gård:
Från tidigt 1800-tal.
Bygdegård med bagarstuga.



Research, mönster och broderi:
För publicering av namn erfordras
godkännande av berörda personer.




Pannån i privat ägo.