Vånafjärdens samlade vuxna befolkning år 1930
       Viktor Johansson DalViktor och Linda gifter sig.
       Närvarande, byns vuxna innevånare.
       Namnlista under fotot.
       
       

END
VÅNAFJÄRDSFOLKET
2
3
4
5
6
7
8

9
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69