VÅNAFJÄRDENS LAND OCH SJÖOMRÅDEN
       
       Karta avritad från Vånafjärdens bykarta, en flygfotokarta täckande byns marker och
       fiskevatten. Flygfotograferingen utförd 1968 & 1969
       De benämningar som Gunnar Strömbäck skrev in på flygfotokartan vilka sedan gammalt
       används på gårdsnamn, platser, kullar, åsar, höjder, dalgångar, sjöar, träsk, tjärnar, myrar,
       holmar uddar och grund  har  införts exakt  i följande 12 kartavskrifterna.

Karta 06
ÖVERSIKTSKARTA, VÄLJ DELGARTA 1 - 12
END
Karta 12
Karta 10
Karta 11
Karta 07
Karta 08
Karta 09
Karta 04
Karta 05
Karta 01
Karta 02
Karta 03
 
  ã Upp
END
BYAKARTOR
Byakartor
KARTMENY

STORA FLYGFOTO-KARTAN

STORA COLOR-KARTAN