Ture Strömbäck heter jag, är uppväxt på Erikgården i byn Vånafjärden i Kalix socken, och har tillbringat 40 år i Järfälla.
       Då jag under dessa år besökte hembyn mest varje sommar, fann jag att både liemannen och rivningsdöden härjat runt
       där i bondebyn.
       Den ena gammelstugan efter den andra bodan var försvunnen eller i bästa fall ersatt med ny byggnad.
       Bondegårdarnas månghussysten raserades. Byn tunnades ut på gamla hus och det glesnade i bondeskaran.
       Bondebyn är nu bara historia, inte minsta gräsplätt är ingärdad, inte en betande mule syns, och rostig står plog och harv
       bak uthusen. Nya tider har krävt sin tribut, det ska vara enkelt, praktiskt och modernt.
       Det är lätt att glömma byns historia, men bildning det är vad som är kvar när man glömt allt vad man lärt.
       
       Nykammad och med gott om tid startade jag projektet GAMMEL VÅNAFJÄRDEN, ett försök att få den gamla hembyn
       att återuppstå som den tog sig ut på 1930 - 1950 talet och ge den en chans att leva vidare i bildform.
       
       Med minnesbilder, egna och andras samt några foton, växte så den gamla byns bondegårdar fram i sina forna
       grupperingar.
       Nu är de flesta hus i Gammel-Vånafjärden satta på bild, alla bodar stolpbodar(härbren) bagarstugor ladugårdar rior
       vedbodar sjöbodar vinterboningshus sommarboningshus sommarladugårdar fårhus dass och smedjor.
       Förhoppningsvis är de flesta hus med i bilderna, utom HolmSvens sommarladugård och ev. ett stall på Rågholmen,
       en tvättstuga på Erikbacken, eller några dass som står bakom större byggnad.
       Resultatet blev ca 25 bilder av gårdsgrupperingar i fågelperspektiv och dessutom ett 15 tal bilder av intressanta enskilda
       byggnader. Bilderna har inte "camera obscura stuket", utan är bara "rakt på bilder".
        
       Bondeskaran i Vånafjärden var kända för att alltid knoga på, alltid vara sysselsatta, inte spilla tid, ro fast man satt segel
       i god förlig vind, ta ut en halvfull slaskhink när man ändå skulle hämta en börda ved, de var idoga och därför benämndes
       de "girovånafjärdarna". Dom hann med mycket, men å andra sidan så hade de inget annat att göra, bara allt gick till
       enl. deras byakodex!
       Trots allt visade bondeskaran framåtanda, så ock den yngre generationen som inte stod långt efter, nej deras
       företagsammhet bådade gott inför framtiden.

       Vad gäller dessa bondemänniskor där i by Vånafjärd, så var de till synes pryda och försagda, visade sällan minsta tecken
       eller antydan till passion eller erotisk böjelse, inte ett spår i deras anleten eller åtbörder, men sådant var nog ändå
       ständigt närvarande och flammade säkerligen ibland om än i det dolda.        

       I Vånafjärden vandrade alla typer av innevånare, orginalet som citeras än i dag 60 år senare, den beläste som införde
       främmande ord i vardagsdiskusionen, ett helt nytt fenomen där i by Vånafjärd. Där fanns de som botade hudåkommor
       med grus och vatten, och där fanns de som man sa "han där är synsk".        
       
       Bondefolket och deras gemensamma mödor släktskap och anor har på ett förtjänstfullt sätt sorterats upp och satts på
       pränt av Erik Strömbäck "HolmErik" i hans person och hemmansutredning, där jag hämtat många av uppgifterna/datat
       till texterna i denna hemsida.
       För övrigt må bondefolket få vila i frid.
        
       Bildserien är uppdelad i ÖVRE BYN, NEDRE BYN, INDUSTRI BYN,  ENSKILDA HUS
       med tillhörande SITUATIONSPLAN och BYAKARTOR.
       Ingen nämnd och ingen glömd men tack alla Ni som bidragit med uppgifter så det blev möjligt att ro projektet i hamn.
       Ni övriga klicka på, och håll till godo.
       Policy för hemsidan och ã för bilder.


Startsida
 
    
END HOMEPAGE
  ã Upp


ÅTER TILL WEBB-MENY
  Projektet Gammel-Vånafjärden tog tre år att färdigställa, med research
  och akvareller av bondegårdar och enskillda speciella hus i byn.
  Dessutom kort sammanställning av de industrier som funnits i byn.
  Detta materialet anpassades därefter till en bok med titeln:

Vånafjärden Åren 1930 - 1950
En Gammal Bondby I Bild
Några praktiska sökord
ErikTure Vånafjärden
mrture
www.mrture.se
mrture.se
www.mrture
Tures hemsida
Eriktures hemsida
Erikture
Ture Strömbäck
Ture Strömbäcks hemsida
Tures hemsida
Vånafjärden
Våna
Tures runsten
Eriktures runsten
Runsten i vånafjärden
Runsten i Våna
Fiskeställen Vånafjärden
Fisketurlista Vånafjärden
Fiskeställen position
Gammelvånafjärden
Råberget Vånafjärden
Bergholmen Vånafjärden
Lilla Bergholmen Vånafjärden
Stora Bergholmen Vånafjärden
Rågholmen Vånafjärden
Romiken
Träsket Vånafjärden
Britholmen Vånafjärden
Loitiberget Vånafjärden
Bönhuset Vånafjärden
Byggdegården Vånafjärden
Ställverket Vånafjärden
Luktgräs Vånafjärden
Britbacken Vånafjärden
Hamptjärn Vånafjärden
Gåsmyrberget Vånafjärden
Gammalskostranden Vånafjärden
Norrfjärden Vånafjärden
Djupstället Vånafjärden
Vattengrynnan Vånafjärden
Korpholmen Vånafjärden
Sandviksudden Vånafjärden
Husviken Vånafjärden
Erikören Vånafjärden
Svartudden Vånafjärden
Djupstället Vånafjärden
Korpholmudden Vånafjärden
Mittisundet Vånafjärden
Klingergrundet Vånafjärden
Kvarnören Vånafjärden
Klicken Vånafjärden
Stridsgrynnan Vånafjärden
Långgrynnan Vånafjärden
Furunäsgrenholmen Vånafjärden
Furunäsgranholmen Vånafjärden
Risnäsbäcken Vånafjärden
Silverudden Vånafjärden
Risholmen Vånafjärden
Hannaholmen Vånafjärden
Hannasundet Vånafjärden
Holmsven Vånafjärden
Holmen Vånafjärden
Jöns Vånafjärden
Josefs Vånafjärden
Skatan Vånafjärden
Gretsholmen Vånafjärden
Svanbergs Vånafjärden
Silvers Vånafjärden
Silversbacken Vånafjärden
Soldattorpet Vånafjärden
Roberts Vånafjärden
Silverudden Vånafjärden
Risnäs Vånafjärden
Gamla Risnäs Vånafjärden
Käppvallen Vånafjärden
Korsnäs Vånafjärden
Sjöboda Vånafjärden
Holmulriks smedja Vånafjärden
Dalen Vånafjärden
Dalgårdarna Vånafjärden
Erikbacken Vånafjärden
Karins Vånafjärden
Eriks Vånafjärden
Erikgården Vånafjärden
Loitiberget Vånafjärden
Lundbäcksgården Vånafjärden
Berget Vånafjärden
Dansbanan Vånafjärden
Dansbana Vånafjärden
Träskgårdarna Vånafjärden
Dieselyngve
Nygrannen
Diesel yngve
Diselyngve
disel yngve
Erikgården Vånafjärden
Eriksjöbodan Vånafjärden
Eriksjöboden Vånafjärden
Björkbacka Vånafjärden
Veragrubban Vånafjärden
Sippigärdan Vånafjärden
ErikTure våna
Ture våna
rådden Vånafjärden
silversrådden Vånafjärden
Människan vet lite
Männskan vet lite
Mänskan vet litet
TILL
HUVUDMENY
HOME