03
Erikgården 1930 tal
Min hemgård "Erikgården" med Ria, Stolpbod, sommarboning, vinterboning, ladugård med fårhus och dass, samt vedbod och smedjan med dubbla ässjor vid bäcken.
Som brukligt var på de gamla bondegårdarna hade man ett hus eller boda för varje funktion på gården, det sk. månghussystemet.
På andra sidan bäcken "Lundbäcksgården" med källarboden på bäckbrinken.
Gårdar nere i byn: Från v. "Jönsgården", "Josefsgården" med deras ladugårdar mot varandra och med Jönsdasset emellan. Dasset ett av de äldre timrade husen i byn räddades från rivning och flyttades till Hannasundet.
"Skatan", gårdssamlingen uppe till höger
Av orginalhusen på "Eriksgården" finns bara rian, stolpboden och röda sommarboningshuset kvar. Vinterboningshuset ersatt med nytt hus.

Vägarna från "Dalgårdarna" kommer in förbi rian och möter vägen från Holmen på gården och fortsätter över bäckbron till "Lundbäck's"


Erikgården Vy från Nord
04
Lundbäcksgården 1930 tal
"Lundbäcksgården" med sommar och vinterboning, ladugård och dass.
Källarbod på bäcksbrinken samt bro och bryggor. Vedbod timring och stolpbod, sommarladugård och ria. "Josefs och Jöns" sommarladugårdar, samt "Skatasommarladugården" upp mot skoldasset hitom skolan.
1934 byggdes vägen mellan Gåsmyran och Karlsborg, den drogs mellan stolpboden och sommarladugården och bakom Eriksmedjan.
Vedboden, det gamla timrade uthuset, som flyttats från soldat- torpet mitt i byn i tidigt 1900 tal, när systemet med indelta soldater upphörde. Rotebonden på Lundbäcksgården ansåg att huset skulle återgå till honom, och stod som vedbod in på 1970 talet.
Av orginalhusen på "Lundbäcksgården" finns endast rian kvar.
Kärrvägen över bäcken kommer från Erikgården och ansluter till kärrvägen som kommer upp från "Josef's" och fortsätter förbi rian, mot Träskgårdarna, men delar sig också upp mot "Flakabacken". Denna kärrväg var under lång tid livsnerven till Kalix via Lantjärv.
Från sommarladugården gick även en kärrväg förbi skolan bort mot Vikmanholmen via Ryftan.

Lundbäcksgården Vy från Ost
05
Bergsgårdarna Café och Skolan 1940 - 45
Oskar och Mina Bergs med vedbod ladugård och jordkällare.
Endast boningshuset finns kvar.
"Axel Bergs" med svinstia och vedbod. I salen hos Axel var konsum inrymd tom 1944. Hus och bod finns kvar. "Bergs-pojkarna" var alla hängivna jägare och strömmingsfiskare.
Konsum 1944 - 1965 med förråd är idag privatbostad.
Bortom Karlsborgsvägen; Lindals kiosk och Songbergs café, som senare flyttades till Trutskär som fiskarstuga.
Skolan 1920 - 1963 med vedbod och dasslänga, bebos nu av Lars Bogeholm.
Bygdegården till vänster om Axel Berg uppfördes i början av 1950 talet, den står i verkligheten något mer till vänster utanför bild.
Till höger Per Rinnströms garage för byns 1:a mercedes med en dieselmotor på ca 35 hkr.
Karlsborgsvägen bort till Gåsmyran, byggdes 1934.


Bergsgårdarna Vy från Ost
02
Karins 1940 tal
Karins 1940 tal
Närmast inom hagarnaFeton”.
Här drevs Holmkorna upp till landsvägen.
Karin var känd för att baka gott fikabröd.
Karins man drunknade på Sangisälven och sonen omkom vid
Doggers bankar under första världskriget, då fartyget han
mönstrat på torpederades av en tysk ubåt.
Otto Ruona köpte sedermera fastigheten och har nu en ny ägare.

Vägen i underkant kommer från "Dalgårdarna" och fortsätter till vänster till "Erikgården".
Karins Vy från Syd
06
Dansbanan 1915 - 1940 tal
Dansbanan, vid Jöns o Josefs "Landsvägagärda", uppfördes under första världskriget och revs i sent 1940 tal.

Det berättas om en mamma som sent en lördagskväll upptäckte att hennes unga döttrar inte låg och sov i sina sängar. Endast iklädd särk rusade mamman genom byn, bort till dansbanan . Med myndig stämma beordrade hon sina döttrar att komma med hem!
Husgrunden till höger var början till en bygdegård som aldrig blev färdigställd. Området vid grunden heter "Byvallen"

Till höger vid träsket står Lundbäcks lada för Träskåkern.
Redan i mitten av 1600 talet var Träsåkern till betydande areal uppodlad. I fonden Träskgårdarna.
Området upp till vänster "Klupon" samt "Flakabacksvägen" som sedan gammalt var huvudväg via "Kärrhusberget" och Lantjärv till Kalix.
Vägen till höger går till Träskgårdarna.


Dansbanan Vy från Ost
01
Dalgårdarna 1940 tal
"Dalgårdarna" är de i byn nordligast belägna gårdarna.
Viktor Johansson "DalViktors", boningshus vinkelladugård med sommarkök förråd samt garage.
I fonden Manne Johansson "DalMannes", i centrum syskonen Albert Johansson och Anna Johansson "DalAlbert och Dal Annas" boningshus, bagarstuga, ladugård samt stora gårdstallen.
"DalHermans"  Svea och sjömännen Einar, Oskar och Mannes födelseboningshus,  stolpbod(härbre) och ladugård. På stigen ut till höger går "Dalpojkarna"  till sjöboden vid Hannasundet.
Den gamla kärrvägen ner till vänster kan sägas starta uppe på DalHermans gård och fortsätter bort mot Erikgården via "Karin's".
Från DalAlberts bakom Hermans ladugård går en väg bort till "Stränderna"

Dalgårdarna Vy från Väst
07
Träskgårdarna  1940 tal
Från vänster Per Rinnström, bröderna Alvar o Oskar, Oskars hönshus nedanför vägen.
Tredje brodern Fritz i hemgården med vinkelladugård stolpbod och ria.
Pauls med bod, och nere vid sjön "Petrus" med ladugård och dasset på träskbrinken. Längst till höger "Sven Bergmans" och "Erikladorna" på Skonmyran.
Två soldattorp har funnits här, ett bakom rian ovanför Per Rinnström och det andra på Sven Bergmans ställe.

Vägen till Träskgårdarna delas av från Flakabacksvägen vid Lundbäcksrian.
En annan kärrväg till Fritz förbi rian, kommer från Körmyrgärdan vid Britbacken där den går ut från Flakabacksvägen.


Träskgårdarna Vy Från Syd
04 Belägen i Situationsplan       Med övre byn menas den uppe på åsen liggande delen byn, de gårdsgrupperingar som
       huvudsakligen låg utefter den övre gamla kärrvägan, som var övre byns livsnerv och den
       passerade de större bondgårdarna och då ofta över själva gårdsplanen.
       Kärrvägen benämndes "byavägen".
                                       
       Vissa bönder höll sig med två boningshus, ett för sommarboendet "sommarbynningen"
       och det andra vinterbynningen. I sommarbynningen var oftast bagarstugan inrymd.        
       
       Tankegångar om takbeklädnad..
03  Belägen i Situationsplan


05 Belägen i Situationsplan


06 Belägen i Situationsplan


07 Belägen i Situationsplan


  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp
  ã Upp

END ÖVRE BYN
  ã Upp
  ã Upp
 
Bild 01  Belägen i Situationsplan


Övre Byn
Bild 02  Belägen i Situationsplan