Om ringfingret är längre än pekfingret är du logisk
   Om pekfingret är längre än ringfingret är du konstnärlig

   Eller är du beskaffad på detta viset --> ?