EN UPPRUSTAD GAMMAL VACKER NORRLÄNDSK SJÖBODA I SIN RÄTTA MILJÖ

       ÅTER HEAD-MENUE

       UPPRUSTNINGEN AV EN GAMAL SJÖBODA, ETT FAMILJEPROJEKT
       
       Hannasundet Vånafjärden Kalix socken
       Eriksjöbodan
        Nedan en bildsekvens om Eriksjöbodan när den upprustades i mitten av juli 2008.
       Nya plankor lades in i sidoloft, och i loftet mot sjösidan byttes de flesta plankorna ut.
       Nya fönsterfoder och 2 fot stänkskydd på väggen mot öst.
       Dessutom hyfsades de sista golvplankorna inne i sjöboden.
       Falu rödfärg på valda väggar och vitmålade fönsterfoder och knutbeslag lyfte sedan
       sjöboden till en kulturell "höjdare".
       
        Hela denna insats utfördes gemensamt av gammal som ung på - Erikgården -.
       Dock bör nämnas att det lyckade resultatet helt var avhängigt att sjöboden tidigare hade lyfts
       upp på stocksyllar så att den inte stod på näsa mot sjön. Heder åt Håkan Lindbäck för detta.
       
       HISTORIA
        Eriksjöbodan byggdes i slutet av 1890 talet på ett underlag av spink från Bergman & Hummels
       sågverk på Stora Bergholmen. Som nybliven pensionär renoverade ErikViktor sjöbodan i slutet 
       av 1960 talet. Nya timmersyllar lades in under sjöbodan under 1990 talet av Håkan Lindbäck nu
       husbonde på Erikgården.
        Nu står Sjöbodan som ett monument över svunna tider då fisket var gott. Den minner om
       bonden som frampå kvällen kunde koppla av från bonderiet med en tur ut i skärgården för
       att vittja sina laxryssjor.
        Sjöbodan har helt mist sin betydelse som sådan, då uppgrundningen nu är alltför påtaglig,
       men som museisjöbod i sin rätta miljö fyller den en helt annan men dock viktig uppgift.
       
       Det otänkbara
        Tänk er alla sjöbodar som står runt Sveriges kuster. Tänk om dessa revs. Ett Lysekil, Orust,
       eller Marstrand, ja tänk er Bohusläns många fiskeplatser med sina tusentals gamla vackra
       sjöbodar rivna, borta. Vart toge  turisterna då vägen???
       Hela långa Ostkusten, från Sandhammaren på Österlen till Kari udde i Haparanda utan en
       sjöboda. Sådant kan man bara inte föreställa sig
       
        Det går inte att beskriva vilket armod som skulle breda ut sig i fiskebygderna, om ordet
       sjöboda var ett svunnet svenskt ord.

Vi tar en guidad tur genom renoveringen!
       


       Det ser lite skräpigt ut och takplåten på skjulet bak sjöbodan täcker inte helt ända ut över taket.
       

     Regnstänk orsakar röta längst ner på brädslaget. Fönsterfoder saknas. Bräda mot skjulets dörr OK.
       

     Löst skräp skall bort så det går att inspektera loftgångens plankor. Gamla staket bort.
       

    Loftet mot sjön, vissa plankor byts ut. Gamla staket bort. Väggen till vänster rödmålas.
       

     Löst skräp skall bort så det går att inspektera loftgångens plankor. Gamla staket bort.
       

     Plankor byts ut. Gamla staket bort. Se de kraftiga timmersyllarna som sjöbodan står på.
       

       Första lasset skräp, av två.
       

Oj vad skräp. Gamla staketet bort.
       

Ordergivning av Ingo, inga undanflykter.
       

Nya plankor in i loftgången.
       

Plåtspikarna på taket slås ned.
       

Här SKA byggas en landgång.
       

Vätskekontroll är ett måste för yngre entusiaster..
       

Vätskekontroll för plankstrykaren.
       

Sista plankan spikas på plats.
       

Här såg det lite rumligt ut tidigare.
       

Här såg det också lite eländigt ut tidigare.
       

Landgång klar med stenar pålaggda så
att den inte flyter iväg vid högvatten.
       

Klar förbättring vid jämförelse, eller?
       

       Renoveringen av sjöbodan klar. Takplåtar täcker hela taket. Foder runt fönstret
       målade och klara. Bräder som stänkskydd nederst på långsidan satta utanpå
       läkten för god luftning. Stockarna på sjöbodens baksida har inte målats utan
       får behålla sin vackra patina. Och sist men inte minst den blå härliga himlen
       över den Norrländska kusten.

       

Klar förbättring vid jämförelse, eller?
       

End upprustningen av Eriksjöbodans
       Till Topp

NO COMMENT NEDED
       

       Nästa års projekt "Jönsdasset".
       Det ska förses med plåttak och
       om nödvändigt lyftas från mark.


       Nästa års projekt "Jönsdasset".
       När dasset försets med plåttak och lyfts från mark så fixar vi
       "dubbelbrinkan" så hela rasket blir användbart som sig bör.
       Här kan gästande kröka en märla eller göra en "kromelse"


       Notera de två gamla rodren av trä
       som hänger på loftväggen under tak.
       De minner om förfädernas sprisegelriggade
       allmogebåtarna i det tidiga 1900 talet.
       

Nya plankor på loftgången och nymålade stolpar.
       

Nota Bene
Sjöbod alt. Sjöboda
Sjöboden alt. Sjöbodan
       På den tiden dessa bodar vid sjöstränderna
       i by Vånafjärd användes av fiskare var
       benämningen sjöboda, sjöbodan inget annat.
       

Please John, bilen fixar inte upp lasset med plankstumpar.
Hämta YAHAMAN?!!!!!?
       
       
       Man kan förstå att det tär på sjöbodan att
       stå i högvatten några gånger om året och
       ofta vintertid då isen lyfter sliter bryter och
       knuffar på.
       Inne i sjöbodan flyter inredningen omkring.

       
       Här kan vara lågvatten också.
       3 m lägre än ett normalt högvattenstånd.

       
       Nog tar inredningen skada när vattennivån når upp mot halva fönsterrutan(kompositbild)

.


Nu är det absolut slut.