VÅNAFJÄRDENS LAND OCH SJÖOMRÅDEN
      
       Karta över Vånafjärdens land och sjöområden, en karta täckande byns marker och fiskevatten.
       De gamla benämningar på gårdsnamn, platser, kullar, åsar, höjder, dalgångar, sjöar, träsk,
       tjärnar, myrar, holmar uddar och grund  har  införts så exakt som möjligt i denna karta.
       Benämningarna skrevs tidigare in på en äldre karta "flygfotokartan" av Gunnar Strömbäck
Ture Strömbäck satte in namnen i kartan 2011
Dalen
TIPS
MED NEDTRYCKT Ctrl-KNAPP
RULLA MUSRULLEN
SÅ ZOOMAS BILDEN